htdland Archive

No Comments

cần bán chung cư k35

Các nhà xây dựng đã mở đặt phòng chỉ với 348 trong tổng số 448 căn hộ. Tuy nhiên, họ đã có thể bán 50% tổng số đặt phòng …
By: