Tổng mức đầu tư của căn hộ Gold Tower

By:
Categories: Tin mới
No Comments

Theo TT05_2007 và công văn 1751/BXD-VP thì căn hộ Gold Tower:
– Chi phí quản lý dự án bao gồm :
+ Chi phí tổ chức kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư,nếu có
+ Chi phí tổ chức kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình, nếu có
– Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm :

phí bảo hiểm tư vấn là do đơn vị tư vấn căn hộ Gold Tower tự chi trả, phần đó tính trong gói thầu tư vấn rồi, và chi phí này do thỏa thuận giữa bên tư vấn và bên bảo hiểm (thường từ 2,5 ~ 5% giá trị tư vấn)
Phí thẩm định KQ đấu thầu XL & TB quy định bằng 0,01% giá gói thầu và tối thiểu không dưới 500 000đ, tối đa không quá 30 000 000đ (điều 6, chương I, Nghị định 58).

khi lập tổng mức đầu tư đâu cầu phải chi tiết ra các khoảng chi phí làm gì (các khoản chi phí này bắt buộc phải dựa vào định mức quy định hoặc dự toán được duyệt). Khi lập tổng mức đầu tư căn hộ Gold Tower cứ gộp Chi phí quản lý dự án + khác = Gxd*(10 or15%) là xong. Khi lập dự toán chi tiết chúng ta mới xác định cụ thể sao. Thường các hệ số tra theo TMDT thì khoảng tra rất lớn và chi phí chiếm không nhiều nên TMDT thay đổi theo không đáng kể. Mình thường “bốc thuốc” TMDT rồi tra ngược lại ra hệ số. Thấy TMDT tính được sau đó có giá trị “du di” không đáng kể. Nếu bạn muốn chính xác hơn thì dùng phương pháp đúng dần vài ba lần là ổn.

Dự phòng 1: Bằng 5% x tổng mức đầu tư chưa có lãi vay
Dự phòng 2: Bằng chỉ số giá bình quân x tổng mức đầu tư chưa có lãi vay
Ví dụ tính công trình năm 2008: Chỉ số giá trong 4 năm gần đây: 2004,2005,2006,2007 lần lượt là: 19%, 5%, 5%,16%. Như vậy chỉ số giá bình quân là: 11,25%.

Your Thoughts